Algemene inlichtingen, voorwaarden en contracten.

Algemene inlichtingen en voorwaarden (+ contracten: zie hieronder):

- centrale verwarming op gas, gekeurde installatie door onafhankelijk organisme (Onze Lieve Vrouwstraat, 2: verwarming op electriciteit); (Oude Rondelaan, 88: verwarming op mazout).

- houten vloeren, geschuurde geverniste planchévloeren (Onze Lieve Vrouwstraat: 2 - 4-6   en   Oude Rondelaan, 88: vinyl of laminaat, Fonteinstraat: tegels);

- koud en warm water in de kamer met electrische boiler van 5 l tot 10 l (of tot 50 l en 100 l voor studio en/of appartement) (in Oude Rondelaan: warm water op mazout);

- gemeenschappelijk ingerichte keuken met voldoende zitplaatsen;

- koelkast op de kamer (Onze Lieve Vrouwstraat, 2: geluidsarme);

- micro-golfoven en oven steeds gemeenschappelijk in de keuken, of individueel;

- volledig gemeubeld met moderne meubelen, welke regelmatig worden vervangen en vernieuwd;

- kotnet (*) en kabelTV aansluiting individueel aanwezig op de kamer-studio-appartement (Oude Rondelaan, 88  en  Tervuurse straat, 152-162: internet - geen kotnet);

   (*) Kotnet + internet: nergens wireless wegens teveel problemen

- fietsenberging (niet in Karel van Lotharingenstraat, de Sint Maartensstraat en de Halfmaartstraat: hier wel mogelijkheid tot bevestiging van de fiets aan muur buiten het gebouw);

- contractduur: 12 maanden (behoudens Oude Rondelaan, 88: kortere periode mogelijk):

    1) voor kamers: van +/- 15 september tot +/- 14 september van het eropvolgend jaar,

    2) voor studio's en appartementen: 12 maanden van 1 september tot 31 augustus;

de meeste kotbazen verhuren thans kamers voor 12 maanden, een minderheid voor 11 maanden; nog slechts enkele voor 10 maanden: vooraleer U een contract van 10 of 11 maanden tekent, vraagt U best eerst of U in de vakantiemaanden uw kamer mag gebruiken (b.v. als U 2e zittijd hebt of om b.v. naar Marktrock te komen).  In het beste geval zal U tijdens de 2 vakantiemaanden uw persoonlijke spullen er mogen laten staan, doch zal U de sleutel moeten afgeven zodat U de kamer niet kunt gebruiken.  In het slechtste geval zal de kotbaas U vragen de kamer voor de vakantieperiode te ontruimen, zodat U uiteindelijk toch deze 2 maanden huur zult betalen, om onnodige verhuizingen voor een korte periode te vermijden.  Zodoende komt op het eerste zicht een voordeliger huurprijs voor zulk een kamer (10 of 11 maanden contract) toch tenslotte duurder uit.  Vergelijk dus steeds én huurprijs én duur van het contract, op basis van een 12 maandencontract.

- waarborg: 2 maanden netto huur (minder in de Oude Rondelaan);

- voldoende stopcontacten en electrische installatie gekeurd door onafhankelijk organisme;

- voldoende (geluids- en warmte-) isolatie door grondige en recente verbouwingen en/of nieuwbouw;

- regelmatige poetsbeurten van de gemene delen;

- PVC-ramen of gemoffelde (gekleurde) ALU ramen met dubbel glas en vliegenramen (Onze Lieve Vrouwstraat met ingebouwde verluchting);

- huisvuil wordt door kotbaas opgehaald; er moet wel gesorteerd worden; er moeten dus geen zakken voor huisvuil, PMD, edm. gekocht worden, deze worden voorzien door de kotbaas;

- veilige buurten;

- individuele tellers voor nutsvoorzieningen; de huurder betaalt alleen zijn verbruik,en draagt niet bij in het verbruik van zijn buur;

- plaatsbeschrijving van de kamer wordt bij begin en einde van de huur opgemaakt in onderling overleg, zonder bijkomende kosten, en waarbij de te herstellen zaken worden genoteerd en zodra mogelijk worden hersteld, afhankelijk van de rest van de situatie en de hoogdringendheid;

- brandveiligheid; brandblussers (jaarlijks nagekeken), pictogrammen, noodverlichting, brandladders, rookdetectoren, brandwerende vernis op vloeren, brandwerende deuren (RF 30), alles volgens de meest recente brandweerreglementen.

-bemeubeling : alle kamers zijn gemeubeld met de volgende minimum basisuitrusting : bureel, boekenrek, bureelstoel, bed, nachtkastje, dressboy, kleerkast ; zithoek bestaande uit aantal zeteltjes ngl het geval en salontafeltje of bijzettafeltjes ; de meubelen worden regelmatig vernieuwd en zijn van zeer goede kwaliteit ; wegens hygiënische redenen worden geen matrassen voorzien.


Al onze woongelegenheden voldoen aan de strengste normen van veiligheid, komfort en hygiene, en zijn alle bezocht door afgevaardigden van de huisvestingsdienst van de KU Leuven. 

Tevens wordt door de verhuurder de bemiddeling van de huisvestingsdienst van de KUL aanvaard in geval van betwisting.


* Contracten:

De bijzondere of specifieke voorwaarden, eigen aan elke kamer-studio-huis, worden met alle kandidaat huurders besproken en doorgenomen vóór de ondertekening van het contract, zodat de nodige uitleg kan worden gegeven en al Uw vragen kunnen worden beantwoord; de gemiddelde duur van zulke bespreking bedraagt +/- één uur, zodat de kandidaat huurder alle informatie gekregen heeft en goed ingelicht kan beslissen om te tekenen of niet.

Wegens negatieve ervaringen in het verleden worden nooit opties gegeven; indien er de minste twijfel is wordt U aangeraden niet te tekenen; doch éénmaal U getekend hebt, wordt U geacht het contract te eerbiedigen.

Wij gebruiken eigen contracten, welke echter nagekeken en indien nodig aangepast werden door de huisvestingsdienst van de KUL


 * Tips

Doe navraag bij de huisvestigingsdienst of de kotbaas er gekend is, in positieve of negatieve zin.

Vraag ook aan de huidige huurders of de kotbaas te vertrouwen is: vraag hen waarom zij hun kot verlaten

Vraag of er geen onvoorziene meerkosten of uitgaven zijn op het einde van het academiejaar, zoals: meerkost voor gas- electriciteits- en waterverbruik, meerkost voor extra-poetsbeurten, edm...